Transportörer och leverantörer av varor

I all form av varuhantering krävs transportörer av något slag, oavsett om man arbetar med matvaror, kläder eller tegelstenar. Transportbolag används både för spedition mellan företag, samt mellan företag och konsumenter. Ett flertal av de transportörer som finns arbetar internationellt, vilket innebär att man kan beställa hämtning av en last varor i ett land och få det levererat direkt hem till sitt lager. Transporter kan ske på vanliga vägar, samt på järnväg och via flyg eller båt.

Inom Europa är det vanligast att transporter sker på vägarna, medan det på grund av avståndet är vanligast att man fraktar via flyg eller båt från Asien till Europa. Ibland skickas hela containrar med varor, till exempel pallar och ibland enstaka paket. Dessa kan packas och staplas på olika sätt.

Tjänster vid transport.

Transportörer arbetar oftast med ett flertal olika tjänster. Det kan dels handla om att hämta varor åt en kund eller att leverera varor till en annan. Ibland handlar det om import av varor och ibland export, både inom och utanför EU. Stora företag arbetar ofta med import från Asien, eftersom mycket av världens tillverkning idag utförs i den delen av världen. Oavsett vad som ska hämtas är det viktigt att detta utförs på rätt sätt.

Alla kollin måste hanteras korrekt, då man annars riskerar att skada det som ska transporteras. Dessutom är det viktigt att leverera inom avtalad tid, om det finns någon sådan, och framförallt till rätt adress. Detta kräver förstås en väl fungerande logistik i kombination med en god kommunikation med kunden. Är kunden nöjd med sina transportörer återvänder han eller hon tillbaka till tjänsten.